Goodyear Vector 4 Seasons Gen2

Actie voorwaarden Goodyear Vector 4Season

Algemene voorwaarden

 • U ontvangt de volledige garantiekaart bij een gelijktijdige aankoop van 4 Vector 4Seasons banden.
 • Als bewijs van aankoop geldt een factuur met vermelding van uw naam en de aangekochte banden.
 • Voor deelname is een aanmelding op de actiepagina op de website nodig, samen met een kopie van de aankoopfactuur.
 • Uw Vector 4Seasons banden worden in geval van schade vervangen als het restprofiel ten minste 3 mm bedraagt.
 • De kaart geldt uitsluitend voor het opgegeven voertuig en de houder en is niet overdraagbaar.
 • Contante uitbetaling is niet mogelijk.
 • De totale bescherming omvat ook: balanceren, aanbrengen, montage en verwijdering van oude band(en).
 • De actie is enkel geldig in België, Nederland en Luxemburg.
 • Deelnemers moeten woonachtig zijn in België, Nederland of Luxemburg.
 • Commerciële ondernemingen zijn uitgesloten voor dit programma.
 • Goodyear Dunlop Tires heeft het recht om de actie te allen tijde stop te zetten zonder opgaaf van redenen, of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigingen. Een herziende versie van de actievoorwaarden zal alsdan beschikbaar zijn op www.vectorprotector.com.

Uitsluitingen

 • Verdere services van de handelaar (bv. Kosten voor een vervangend voertuig, sleepwagen, …) zijn nietgedekt.
 • Schade aan de band veroorzaakt door inwerking van chemische stoffen.
 • Schade die het gevolg is van onjuiste montage of ongepast gebruik of misbruik van de verzekerde band (bv. Als gevolg van agressief rijgedrag, remmen, …)
 • Schade als gevolg van sportactiviteiten zoals racen of rally‘s.
 • Schade als gevolg van onvoorzichtig rijden (bv. rijden tegen een stoeprand, …)
 • Opzettelijk of bedrieglijk handelen en nalatigheid door de verzekerde.
 • Schade die reeds gedekt is door de standaard garantie van Goodyear.
 • Banden waarvan het restprofiel minder dan 3 mm bedraagt.
 • Financiële nadelen of verliezen die de verzekerde lijdt tijdens of als gevolg van schade aan de verzekerde band.
 • De velgen maken geen deel uit van dit programma en vallen niet onder de garantie.

Wat te doen bij schade aan je banden?

 • Ga naar uw bandendealer waar u de banden hebt gekocht. Deze controleert de schade en uw geldige volledige garantiekaart en monteert of bestelt voor u onmiddellijk een vervangende band.
 • Bij schade door vandalisme of diefstal moet u een aangiftebewijs van de politie afgeven.